Polish Anglers NI

Nasz Klub zawiązany został przez miłośników wędkarstwa i łączy ludzi wspólnym zamiłowaniem do wędkarstwa sportowego i aktywnego, rodzinnego wypoczynku nad wodą. Klub powstał w celu popularyzacji wędkarstwa sportowego zarówno wśród dorosłych jak i najmłodszych adeptów wędkarskiego rzemiosła na terenie całej Irlandii Północnej.

Klub jest otwarty dla wszystkich wędkarzy a nasi członkowie traktują wędkarstwo jako pasję i hobby. Swoje cele realizujemy poprzez organizacje zawodów wędkarskich, wspólnych spotkań na wodą, szkoleń i warsztatów dla najmłodszych oraz poprzez aktywny udział w utrzymaniu łowisk przy współpracy z lokalnymi instytucjami (DCAL, Loughs Agency etc.). Nasi członkowie traktują wędkarstwo jako sport, propagujemy zasadę „złap i wypuść, wędkujemy z pasją i dla przyjemności w atmosferze wzajemnego poszanowania z zachowaniem sportowego współzawodnictwa.

Współpracujemy z wieloma instytucjami polonijnymi dzięki czemu aktywnie propagujemy nasze hobby.

Mamy nadzieję, iż zarówno początkujący jak i wytrawni wędkarze znajdą na naszej stronie przydatne informacje.

Dołącz do Nas już dziś!

Klub łączy wszystkich miłośników wędkowania, przyrody oraz rywalizacji sportowej. Do klubu może dołączyć każdy zainteresowany niezależnie od statusu społecznego, warunkiem jest jednak podporządkowanie się obowiązującym zasadom. Najważniejsze z nich, to:

dbałość o środowisko;
wędkowanie wyłącznie dla sportu, zasada „złap i wypuść”

Celem działalności naszego klubu jest:

promowanie wiedzy o ochronie przyrody wśród dorosłych i dzieci;
propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu;
próba kształtowania pozytywnego wizerunku o Polakach, przeciwstawianie się przejawom braku kultury i uprzedzeniom;
integrowanie społeczności polskiej; poprzez wspólne spędzanie czasu;
kultywowanie rodzinnych tradycji, wspieranie rodzin;

Organizowane zawody mają łączyć nie tylko samych wędkarzy, ale przede wszystkim całe rodziny polskie, czyli dzieci i rodziców. Wędkowanie zgodnie z obowiązującymi zasadami i zgodnie z prawem, w kulturalnej atmosferze z całymi rodzinami ma za zadanie z jednej strony pokazać lokalnej społeczności prawdziwy obraz Polski i przeciwstawić się fałszywej opinii o naszych rodakach a z drugiej strony skupić wszystkich miłośników tego sportu i fanów rywalizacji. Niejednokrotnie o polskiej społeczności słyszy się niepochlebne opinie a nasza działalność i postawa wszystkich biorących udział w tych wydarzeniach może zmienić i zmienia fałszywe wyobrażenia o naszym narodzie wśród obcokrajowców. Kierujemy swój projekt do rodzin, aby uczyć i zachęcać do wspólnego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Zabiegani rodzice, często nie mają czasu dla swoich dorastających (i nie tylko) pociech, nie mają wystarczającego kontaktu, by zapobiec często rozwijającym się zachowaniom patologicznym wśród młodych. Brak na obczyźnie dziadków, rodziny, zmiana otoczenia wpływa niekorzystnie na dzieci, wzrasta poczucie wyobcowania, młodzi stają się bardziej podatni na wpływy innych. Spotkania rodzinne dają szansę zarówno dzieciom jak i dorosłym na bliższe poznanie, rozmowę w przyjaznej atmosferze. Rodziny wymieniają się wspomnieniami, a spotkania Polaków z różnych regionów Polski sprawiają, że dzieci i dorośli poznają Polskę „automatycznie”, przez rozmowę ze znajomymi. Dowiadują się o ciekawych miejscach w naszym kraju, mówią o różnorodności i bogactwie tradycji. Wszyscy mają też okazję do poznania życia w wodzie i odkrycia tajników wędkowania. Dzieci chętnie i szybko przyswajają sobie wiedzę mogąc zobaczyć i dotknąć każdej złowionej ryby, uczą się odróżniać poszczególne gatunki dowiadują się , jakie ryby żyją w Polsce, w jakich rzekach.

Ważnym elementem naszej działalności jest- ochrona przyrody. Uświadamianie znaczenia czystości środowiska i szkodliwości naszych działań oraz skutków tych działań jest bardzo istotne. Przekazywanie i propagowanie postaw ekologicznych ma ogromne znaczenie i jest ważne, aby taka nauka była połączona z doświadczeniem. Podczas wypraw i zawodów, każdy może doceni walory czystej przyrody a także zauważyć, do czego prowadzą niewłaściwe zachowania i nawyki w pozbywaniu się śmieci i odpadów z naszych domów. Mamy też nadzieję, że uda nam się zaszczepić zamiłowanie do tego sportu a jeżeli już nie do samego wędkowania, to do innego sportu i czystej rywalizacji.

Dołącz do do nas już dziś!

Więcej informacji można uzyskać pisząc do nas – info@polishabroad.co.uk