Brexit – pomoc

***************************

Polish Abroad współpracuje z Migrant Centre NI. 

Pomoc przy aplikacjach o status osoby osiedlonej:

E-mail: euss@migrantcentreni.org

************************************************************************