Lekarz rodzinny / specjalista

GP (General Practitioner)

GP to twój lekarz rodzinny, aby zarejestrować się u lekarza po raz pierwszy  należy  poprosic o formularz rejestracyjny w lokalnej przychodni zdrowia. Lekarze rodzinni są zwykle pierwszą linią kontaktu pacjenta z Narodową Służbą Zdrowia. Odpowiadają za powszechną i ciągłą opiekę nad zarejestrowanymi u nich pacjentami. Lekarze rodzinni udzielają porad i prowadzą leczenie. Jeżeli wymagane jest dalsze leczenie lub zbadanie problemu, lekarz rodzinny koordynuje działania i upewnia się, że świadczenia zostały wykonane.

Termin wizyty

Termin wizyty ustala się zwykle telefonicznie lub osobiście w przychodni lekarskiej. Oczekiwanie na termin  może wynieść nawet parę dni. Jeżeli Twoja sprawa wymaga bezzwłocznej konsultacji lekarskiej, powiedz o tym w recepcji podczas ustalania terminu – pacjenci z pilnymi problemami są przyjmowani w miarę możliwości tego samego dnia.

Pomoc tłumacza

Jeżeli potrzebujesz tłumacza, powiedz recepcjonistce podczas uzgadniania terminu. Podaj swój język i recepcjonistka powinna zamówić osobiste lub telefoniczne usługi tłumacza.

Wizyty domowe

Jeśli pacjent czuje się tak źle, że nie jest w stanie udać się do przychodni, może być uprawniony do skorzystania z wizyty domowej lekarza rodzinnego. W tym celu powinien skontaktować się z przychodnią. Pacjent nie może jednak domagać się, aby lekarz odwiedził go w domu. Wizyta domowa wchodzi w grę tylko wtedy, gdy lekarz rodzinny uzna, że wymaga tego stan zdrowia pacjenta.

Lekarz rodzinny i inni usługodawcy medyczni

Lekarz rodzinny to podstawowa forma korzystania z usług służby zdrowia, jednak w przypadku niektórych usług pacjent będzie się kontaktować z innymi specjalistami ze służby zdrowia i opieki społecznej. Lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty w szpitalu lub pacjent może być zmuszony udać się do szpitala po pomoc lekarską w nagłych wypadkach. Jeśli lekarz rodzinny zleca konsultację w szpitalu, pacjent otrzyma pismo ze szpitala ze szczegółowymi informacjami na temat umówionej wizyty u lekarza specjalisty. W przypadku niektórych specjalistów na wizytę trzeba poczekać. Jeśli pacjent nie może pojawić się na konsultacji w podanym terminie, powinien odwołać wizytę. Zostanie mu wówczas przydzielony nowy termin. Specjalista zbada pacjenta i omówi z nim jego problemy zdrowotne. W razie potrzeby zleci wykonanie odpowiednich badań laboratoryjnych. W takim przypadku pacjent otrzyma kolejne pismo ze szpitala z informacją na temat terminu (data, godzina), w którym ma się zgłosić w szpitalu w celu przeprowadzenia badań. Po przeprowadzeniu badań szpital wysyła do pacjenta pismo z terminem kolejnej wizyty u lekarza specjalisty, podczas której lekarz omówi z pacjentem wyniki badań. Wyniki badań są również wysyłane do lekarza rodzinnego w celach informacyjnych. Lekarz specjalista jest główną osobą do kontaktowania się podczas oczekiwania na ocenę wyników badań, ale jeśli pacjent ma jakieś pytania w tym czasie, może się również skontaktować z lekarzem rodzinnym, który może porozmawiać z lekarzem specjalistą w imieniu pacjenta.

Poniżej lista usług świadczonych przez większość szpitali:

• usługi medyczne w nagłych wypadkach (Accident & Emergency Services) — pomoc lekarska w nagłych wypadkach jest dostępna przez całą dobę;

• usługi hospitalizacyjne (In-patient Services) — przeprowadzanie operacji lub leczenie; pacjenci pozostają w szpitalu przez jedną lub więcej nocy;

• usługi ambulatoryjne (Day Services) — wykonywanie nieskomplikowanych zabiegów i badań; pacjenci są wypisywani do domu tego samego dnia;

• usługi konsultacyjne (Out-patients Services) — wizyty u lekarzy specjalistów o różnych specjalnościach klinicznych.

 

Pomoc medyczna w naglych przypadkach

Usługi poza godzinami pracy (out of hours)

Przychodnie są z reguły otwarte od poniedziałku do piątku, w godzinach podanych w poszczególnych przychodniach. Nocą, w weekendy i w święta państwowe usługi są świadczone przez placówki dyżurne. Przychodnie udzielają informacji na temat możliwości skontaktowania się z placówką dyżurną, gdy pacjent potrzebuje pomocy lekarza poza godzinami pracy przychodni. Odpowiednia wiadomość powinna być nagrana na automatycznej sekretarce przychodni, szczegółowe informacje powinny też być wywieszone na drzwiach przychodni. Wszystkie placówki dyżurne zapewniają natychmiastową pomoc medyczną w przypadkach problemów, które nie mogą czekać do czasu otwarcia przychodni, w której jest zarejestrowany pacjent. Placówki te udzielą również pomocy osobom, które nie są zarejestrowane w lokalnej przychodni. Pomoc można  uzyskać pod numerem telefonu : 028 7186 5195

Placówki out of hours w Derry:
– Altnagelvin Hospital, Glenshane Road, BT47 6SB

–  Great James Street Health Centre  BT48 7DH  Tel: 028 7136 5177

Nagły wypadek

Jeśli pacjent ulegnie poważnemu wypadkowi lub gdy zajdzie konieczność natychmiastowego skorzystania z pomocy medycznej, należy się udać do najbliższego szpitala na izbę przyjęć/oddział pomocy doraźnej (Accident and Emergency Department) lub zatelefonować pod numer 999 lub 112 i poprosić o przysłanie karetki. Karetka zostanie wysłana do chorego najszybciej jak to będzie możliwe. Usługa ta jest bezpłatna.

Pielęgniarki

Istnieje wiele różnych rodzajów pielęgniarek dbających o zaspokojenie potrzeb pacjentów. Niektóre wykonują powierzone zadania w szpitalach, inne odwiedzają pacjentów w domach.

Pielęgniarki rejonowe (District nurses)

Pielęgniarki rejonowe to wyspecjalizowane pielęgniarki środowiskowe, które opiekują się pacjentami w ich domach. Odwiedzają one pacjentów chorych, po wyjściu ze szpitala, po operacji lub w okresie rekonwalescencji lub jeśli są przewlekle chorzy i wymagają stałej opieki. Jeśli pacjent potrzebuje opieki pielęgniarki rejonowej, organizacją takiej opieki może się zająć lekarz rodzinny. Usługa ta jest bezpłatna.

Pielęgniarki zabiegowe (Treatment nurses)

Lekarz rodzinny może skierować pacjenta do pielęgniarki pracującej w gabinecie zabiegowym przychodni w celu wykonania takich zabiegów, jak zmierzenie ciśnienia krwi, pobranie krwi i moczu na badania, zastrzyki czy zmiana opatrunku.

Pielęgniarki pracujące w przychodni (Practice nurses)

Większość przychodni zatrudnia pielęgniarki oferujące usługi dla ludzi przewlekle chorych np. na astmę, cukrzycę lub choroby serca. Są to tzw. usługi kliniczne. Pielęgniarki te zajmują się także promocją zdrowia kobiet/mężczyzn, np. pomagają przy rzucaniu palenia. Pielęgniarki pracujące w przychodni dbają o zaspokajanie potrzeb tych pacjentów w poradniach dla osób przewlekle chorych.

Położne (Midwives)

Położne mają za sobą szkolenie specjalistyczne z zakresu opieki nad rodzącymi i noworodkami. Pracują one w szpitalach, a także odwiedzają pacjentki w domach. Opiekują się kobietami podczas ciąży, pomagają im przygotować się do narodzin dziecka, są obecne przy porodzie i mogą odwiedzać kobiety przez 28 dni po porodzie.

Pracownicy opieki społecznej (Social workers)

Pracownicy opieki społecznej doradzają i pomagają ludziom o różnych potrzebach socjalnych. Należą do nich m.in. problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie, z alkoholem, domowe, niepełnosprawność, ogólne problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz ochrona dzieci. Opieką objęte są osoby w różnym wieku, od dzieci po ludzi starszych.

Pracownicy opieki społecznej świadczący usługi opieki nad rodziną i dziećmi (Family and Childcare Services) opiekują się dziećmi w wieku do lat 18 i ich rodzinami. Zakres tych usług obejmuje m.in.: ochronę dzieci, opiekę nad dziećmi specjalnej troski, pomoc dla rodzin, adopcję, pomoc dla dzieci w potrzebie, usługi opieki dziennej i domy dziecka.

Pracownicy opieki społecznej świadczący usługi dla dorosłych (Adult Services) oceniają potrzeby dorosłych w trzech głównych kategoriach: potrzeby mieszkaniowe, opieki dziennej i opieki w domu; potrzeby osób starszych; potrzeby osób niepełnosprawnych fizycznie, z trudnościami w nauce i z zaburzeniami umysłowymi. Osoby, które chcą skorzystać z tych usług, mogą otrzymać bezpośredni numer do lokalnego oddziału opieki społecznej (Social Services Department) albo zwrócić się z prośbą o pomoc do przychodni lub szpitala.

Więcej informacji

Więcej informacji można uzyskać w:

• lokalnym zarządzie ds. służby zdrowia i opieki społecznej (Health and Social Services Board),

• lokalnym zarządzie powierniczym ds. Służby zdrowia i opieki społecznej (Health and Social Care Trust),

• lokalnej Radzie ds. Zdrowia i Opieki Społecznej (Health and Social Services Council).

• Centralnej Agencji Usług Medycznych (Central Services Agency),

• od lokalnych, wybranych przedstawicieli władz,

• lokalnym Biurze Doradztwa Obywatelskiego (Citizens Advice Bureau),

• Północnoirlandzkiej Radzie ds. Instytucji Pozarządowych (Northern Ireland Council for Voluntary Action — NICVA)

• organizacji pomocowej Migrant Centre NI z siedzibami w Derry~Londonderry, Belfaście oraz Lurgan.

 

(źródło” polemi.co.uk / NHS/HSC brochure)