Agencja d/s Stosunków Pracy

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Labour Relations Agency  (Agencji d/s Stosunków w Pracy). Agencja udziela informacji i porad w zakresie szeregu spraw związanych z zatrudnieniem. Ma ona na celu zapobieganie występowaniu i narastaniu sporów pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Z prośbą o poradę czy informację można wystąpić przez telefon, fax lub osobiście.

Agencja świadczy bezstronne i poufne usługi w zakresie stosunków pracy w sektorze przemysłowym, komercyjnym oraz publicznym. Zakres jej działania obejmuje udzielanie fachowych porad dotyczących dobrych praktyk stosunku pracy jak również pomoc w tworzeniu i wdrażaniu regulaminu pracy. Agencja aktywnie pośredniczy w polubownym rozwiązaniu sporów ze stosunku pracy poprzez procedury pojednawcze, mediację oraz arbitraż między stronami. Wszystkie usługi są bezpłatne.

Więcej informacji dostępnych jest pod linkami:

agencja ds stosunkow pracy ,

informacje o Labour relations