Our funders / Nasi fundatorzy

In 2018/2019 financial year we have been funded by: / W roku finansowym 2018/2019 otrzymaliśmy wsparcie finansowe od:

Derry City and Strabane District Council – Good Relations Project Grant

dcsdc logo

 

The Executive Office (TEO) – The Minority Ethnic Development Fund (MEDF)

teo-logo-x1

 

 

 

 

 

Polish Abroad Saturday School w Derry~Londonderry otrzymało dofinansowanie od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r w kategorii koszty dojazdów do szkół i instytucji kultury.

Zał6_LogoSWP

 

Senat Logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2017/2018 financial year we have been funded by: / W roku finansowym 2017/2018 otrzymaliśmy wsparcie finansowe od:

Polish Abroad Saturday School w Derry~Londonderry otrzymało dofinansowanie od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r w kategorii koszty dojazdów do szkół i instytucji kultury.

Derry City and Strabane District Council – Good Relations Project Grant

 

In previous years we were funded by / W poprzednich latach otrzymailiśmy dofinansowanie od:

OFMDFM – The Minority Ethnic Development Fund (MEDF) Tier 1

Derry City and Strabane District Council – Good Relations Project Grant

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

The Loughs Agency – Sustainable Development Grant Programme

 

 

We would like to thank all our funders for the support! / Pragniemy gorąco podziękować wszystkim fundatorom za Ich wsparcie!